AgroAktiv SK

BioAktiv Salis

ošípané
BioAktiv Salis - foto

Pozitívny efekt na zdravie ošípaných

BioAktiv Salis pre ošípané priaznivo pôsobí na baktérie v tráviacom trakte. Vďaka tomu dochádza k lepšej konverzii krmiva, navýšeniu denných prírastkov, zlepšeniu zdravotného stavu ošípaných a homogenizácii hnojovice, ako v podroštových kanáloch, tak v nádržiach.


Výhody

  • Zníženie amoniaku
  • Lepšia konverzia krmiva
  • Vyššie denné prírastky
  • Výrazné zlepšenie ovzdušia v stajniach
  • Nižšie úhyny zvierat
  • Zníženie nervozity a agresivity
  • Zlepšenie zdravotného stavu zvierat
  • Homogenizácia hnoja

Dávkovanie

50 g prípravku na 1000 litrov vody

Aplikácia

Prípravok aplikujte cez pitnú vodu ošípaným.

Naši spokojní zákazníci