AgroAktiv SK

Akti pH CF

Úprava pH postrekovej jíchy
Akti pH CF - foto

Efektívne dodanie fosforu

Akti pH CF sa využíva na zníženie pH vody v postrekovači v prípade, že je vyššie ako 5,5. Pri vyššom pH sa zrýchľuje rozklad (alkalická hydrolýza) účinných látok v pesticídoch, čo razantne znižuje a skracuje ich účinnosť. Preto je potrebné vodu pred zmiešaním s chémiou okysliť. Akti pH CF zároveň funguje ako zmáčadlo, takže zlepšuje pokryvnosť na listoch a obmedzuje penivosť tankmixu v postrekovači.

Prípravok Akti pH CF je určený na odstránenie deficitu fosforu v rastlinách, najmä vtedy, keď je odber tohto prvku z pôdy sťažený, a na pokrytie zvýšených nárokov na príjem fosforu niektorými plodinami, najmä jarnými obilninami a kukuricou. Hnojivo je možné s výhodou použiť aj u ozimných obilnín a olejnín v rámci jarnej regenerácie, kedy je príjem fosforu z pôdy dočasne obmedzený. Prípravok sa aplikuje priamo na list..

Prípravok Akti pH CF je bezfarebný. Ponúkame aj variant, ktorý sfarbuje vodu podľa dosiahnutého pH pre kontrolu dávkovania– Akti pH.


Prečo používať Akti pH CF?

Pesticídy budú účinkovať lepšie a dlhšie

Výhody Akti pH CF

  • Zníženie pH vody v postrekovači
  • Zvýšenie a predĺženie účinnosti väčšiny pesticídov
  • Zníženie tvorby peny v postrekovači
  • Funguje ako zmáčadlo

Prínosy Akti pH CF pre vás

  • Znížia sa náklady na chémiu a množstvo opráv
  • Silnejší a dlhší účinok pesticídov, menší úlet a lepšia priľnavosť na list
  • Zlepší sa výsledná regulácia patogénov a škodcov
  • Znižuje sa riziko vzniku rezistencie voči pesticídom
  • Skráti sa doba prípravy postreku vďaka obmedzeniu tvorby peny

Odporúčané použitie Akti pH CF

Dávkovánie

25–100 ml na 100 l vody v závislosti na jejím pH

Zloženie v 1 l

N3 + P2O5 15 % + povrchovo aktívne látky; pH 0,0–0,9   

Miešateľnosť

Miešateľný s väčšinou prípravkov na ochranu rastlín; optimálne pH podľa daného pesticídu

Termíny aplikácií

Naši spokojní zákazníci