AgroAktiv SK

BioAktív pre čistiarne odpadových vôd

optimálna prevádzka čistiarne
BioAktív pre čistiarne odpadových vôd - foto

Optimalizujte prevádzku vo vašej čistiarni odpadových vôd

BioAktiv využijete vo väčších poľnohospodárskych, biologických a priemyselných čistiarňach odpadových vôd. Prípravok BioAktiv zaisťuje správnu činnosť čistiarne a jej optimálnu prevádzku. BioAktiv je vhodný aj pre biologické čistiarne odpadových vôd.


Dávkovanie

Pri prvom použití rozpustite 1 kg BioAktívu na 300 m³ vody. Potom použite 1 kg na 500 až 800 m³ každých 10 dní.

Výhody

  • Podporuje aeróbny rozklad organických látok
  • Znižuje hodnoty CBS v ošetrených odpadových vodách
  • Znižuje tvorbu škodlivých plynov, ako je čpavok, dusík a metán
  • Má vplyv na homogenizáciu procesov
  • Podporuje tvorbu humusu pri využití na poľnohospodárske účely

Naši spokojní zákazníci