AgroAktiv SK

Živočíšna výroba

Perfektné zdravie vašich zvierat

Produkty BioAktiv pre živočíšnu výrobu a BioAktiv Salis sú určené pre ošípané, prasiatka, dobytok a hydinu. Prípravky sa aplikujú buď primiešaním do krmiva alebo cez pitnú vodu a pôsobia priaznivo na baktérie v tráviacom trakte. Vďaka zlepšeniu trávenia dochádza k lepšej konverzii krmiva a vyšším denným prírastkom. Tiež dochádza k potlačeniu patogénnych baktérií v črevách ak zlepšeniu zdravotného stavu zvierat. Prípravky BioAktiv prejdú zvieraťom do výkalov, kde znižujú množstvo emisií amoniaku, čo vedie k celkovému zníženiu zápachu. Produkty BioAktiv majú významný vplyv na tekutosť a viskozitu hnojovice. Vďaka BioAktivu nedochádza k usadzovaniu hnoja a tvorbe krusty v podroštových kanáloch av jímkach. Naše produkty zlepšujú zdravotný stav zvierat, homogenitu hnojovice a celkovú ekonomiku chovu.

BioAktiv pre zveracie krmivo

Ošípané

Pôsobí priaznivo na baktérie v tráviacom trakte a vďaka tomu dochádza k lepšej konverzii krmiva, vyšším denným prírastkom a k celkovému zlepšeniu zdravotného stavu.

BioAktiv pre zvieracie krmivo Pig+

prasnice

BioAktív pre zvieracie krmivo Pig+ bol vyvinutý špeciálne pre prasnice. Pri jeho kombinovaní s produktom BioAktiv pre zvieracie krmivo docielite u zvierat posilnenie imunitného systému a znížite výskyt streptokokového ochorenia. Úhyn prasiatok bude nižší a ušetríte na nákladoch za antibiotiká.

BioAktiv pre zvieracie krmivo Comp-X

prasiatka

Prípravok je určený pre prasnice a prasiatka. Pôsobí priaznivo na ich zdravotný stav a imunitný systém, znižuje úhyn a náklady vyložené na antibiotiká. Aplikuje sa primiešaním do krmiva.

BioAktiv pre zvieracie krmivo G

hydina

Produkt špeciálne vyvinutý na pozitívne ovplyvnenie trávenia a využitia živín u hydiny. Priaznivo pôsobí na reprodukciu, znášku, kvalitu škrupín a vajec, hmotnosť vajec a liahnivosť.

BioAktiv pre zvieracie krmivo R

dobytok

Pozitívne ovplyvňuje imunitný systém hovädzieho dobytka a pôsobí ako prevencia mastitíd u dojníc a zápalov paznechtov, dermatitis digitalis.

BioAktiv Salis

ošípané

Pôsobí priaznivo na baktérie v tráviacom trakte a vďaka tomu dochádza k lepšej konverzii krmiva, vyšším denným prírastkom a k celkovému zlepšeniu zdravotného stavu. Aplikuje sa cez pitnú vodu.

BioAktiv Salis Pig+

prasnice

V kombinácii s BioAktiv pre zvieracie krmivo dochádza k posilneniu imunitného systému a zníženiu streptokokových ochorení. Aplikuje sa cez pitnú vodu.

BioAktiv Salis Comp-X

prasiatka

175 / 5 000 Výsledky překladu V kombinácii s prípravkom BioAktiv pre zvieracie krmivo dochádza k posilneniu imunitného systému prasiatok, zníženiu úhynu a zníženiu nákladov na antibiotiká. Aplikuje sa cez pitnú vodu.

BioAktiv Salis G

hydina

Produkt špeciálne vyvinutý na pozitívne ovplyvnenie trávenia a využitia živín u hydiny. Priaznivo pôsobí na reprodukciu, znášku, kvalitu škrupín a vajec, hmotnosť vajec a liahnivosť. Aplikuje sa cez pitnú vodu

BioAktiv Salis R

dobytok

V kombinácii s BioAktiv Salis pozitívne ovplyvňuje imunitný systém, pôsobí ako prevencia mastitíd u dojníc a prevencia zápalov paznechtov, dermatitis digitalis. Aplikuje sa cez pitnú vodu.

BioAktiv pre hnojovicu a hnoj

kvalitný hnoj a menej zápachu

Rieši upchaté odtokové kanály, usadeniny a krusty v podroštových priestoroch a nádržiach. Vďaka podpore aeróbnych baktérií výrazne znižuje emisie amoniaku a mieru zápachu v stajniach a pri aplikácii hnojovice na pole.