AgroAktiv SK

AktiSoil S

Postupné uvoľňovanie síry
AktiSoil S - foto

Dostatok síry počas celého vegetačného obdobia

AktiSoil S je hnojivo, ktoré možno použiť na akejkoľvek pôde. Síra sa z AktiSoil S uvoľňuje v dávkach vďaka 3 rôznym väzbám a vzácnej kryštalickej štruktúre. Vysoký podiel síry, draslíka, vápnika a horčíka zlepšuje zdravotný stav rastlín. Aplikácia AktiSoil S zvyšuje úrodu a kvalitu tým, že stimuluje rast rastlín, podporuje fotosyntézu a tvorbu chlorofylu a aktivuje enzýmy v rastline. Zároveň AktiSoil S chráni rastliny pred ťažkými kovmi, toxínmi a cudzorodými látkami.

Prečo je dodávka síry dôležitá?

Síra je nevyhnutnou zložkou fyziologických procesov plodín a pôdne analýzy ukazujú, že často pozorujeme jej nedostatok. Ako píše Ing. Jindřich Černý, Ph.D. et al. v ich článku dostupnom na serveru Agromanuál„Nedostatok síry je čoraz častejším problémom v poľnohospodárstve v dôsledku zníženého prísunu síry z atmosférickej depozície. V posledných rokoch sa podľa ročeniek Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) celková ročná depozícia na viac ako 60 % územia Českej republiky pohybuje do 5 kg S/ha a na väčšine zvyšnej plochy do 10 kg S/ha. To zodpovedá stavu pôdy, v ktorej má väčšina lokalít nízky obsah síry prístupnej pre rastliny, t. j. síry vo forme síranového aniónu (SO42-). Vzhľadom na vysokú pohyblivosť síranov v pôdnom roztoku sa tieto prístupné formy v pôde dlhodobo neudržia, a preto je mnoho lokalít deficitných na síru.“

Naše moderné minerálne hnojivá sú riešením na ceste k udržateľnému hnojeniu. AktiSoil S má vylepšený a rozšírený účinok a je kompatibilný aj s inými produktmi. Jeho bohaté zloženie zabezpečuje nasýtenie pôdy potrebnými živinami. Výberom našich hnojív zostávate v symbióze s prírodou a nenarušujete jej harmóniu. Technológia G2D Nodens Technology™ zaručuje takmer dvojnásobnú účinnosť polyhalitu.

Prečo používať AktiSoil S?

Pretože obsahuje jedinečnú surovinu polyhalit, ktorá je bezpečná a šetrná k životnému prostrediu.

Pretože postupne uvoľňuje sulfátové ióny až 70 dní po aplikácii

Keďže je vyrobený technológiou G2D, získavate presné využitie živín

Výhody polyhalitu a technológie G2D Nodens

Polyhalit je vzácna surovina z jedinej bane na svete. AktiSoil S je založený na využívaní jedinečných vlastností polyhalitu. Táto hornina vznikla približne pred 260 miliónmi rokov a obsahuje vysoké koncentrácie draslíka, síry, horčíka a vápnika, ktoré sa vyskytujú vo forme ľahko rozpustných a rýchlo adaptabilných síranov. Výhradným výrobcom polyhalitu je spoločnosť ICL, ktorá prevádzkuje ložisko tejto suroviny nachádzajúce sa približne 1 000 metrov pod úrovňou Severného mora v Boulby Mine v severnom Anglicku. Vďaka tomu má AktiSoil S vzácne zloženie. Technológia G2D Technology mu tiež poskytuje vzácnu formu.

Technológia G2D Nodens je viacstupňová technológia dispergovania, separácie, miešania a agregácie aktívnych častíc (spolu s aktivátorom rozkladu), vďaka ktorej má výrobok najvyššiu účinnosť a umožňuje výrazné úspory pri aplikácii hnojív. Vďaka granulácii technológiou G2D dosahuje polyhalit neporovnateľne vyššiu účinnosť.

Postupné uvoľňovanie síry z polysulfátu

Odporúčané použitie AktiSoil S

Dávkovanie

100–250 kg/ha podľa druhu plodiny

Zloženie

síra (42 % SO3, 17 % S), draslík (12 % K2O, 9,9 % K), vápník (19 % CaO, 14,8 % Ca), hořčík (5,5 % MgO, 3,2 % Mg) K2Ca2Mg (SO4)4 · 2H2O; velikost granulí 2–5 mm; fragmentace 100 % <90 mikronů; objemová hmotnost 1320 kg/m3; pH 7,7

Termín aplikácie

Setí až zapojení porostu dle typu plodiny

Termíny aplikácie

TYP PLODINYDÁVKA AKTISOIL SNEJLEPŠÍ OBDOBÍ APLIKACE
Brambory100 – 250 kg/ha
Cukrová řepa150 – 250 kg/ha
Ječmen250 kg/haBBCH 10 – 13 | BBCH 21 | 2 týdny před začátkem růstu (BBCH 25 – 29)
Kukuřice150 – 250 kg/ha
Pšenice150 – 250 kg/haBBCH 10 – 13 | BBCH 21 | 2 týdny před začátkem růstu (BBCH 25 – 29)
Řepka olejka200 – 250 kg/haBBCH 11 – BBCH 19 | 2 týdny před začátkem růstu (BBCH 30)

Sme tu pre vás

Máte záujem o AktiSoil S? Ozvite sa mi.

Ing. Marek Mach, , váš odborný poradca.

Naši spokojní zákazníci