AgroAktiv SK

Akti pH

Úprava pH postrekovej jíchy s farebnou zmenou
Akti pH - foto

Riešenie pre nedostatok fosforu 

Akti pH sa využíva na zníženie pH vody v postrekovači v prípade, že je vyššia ako 5,5. Pri vyššom pH sa zrýchľuje rozklad (alkalická hydrolýza) účinných látok v pesticídoch, čo razantne znižuje a skracuje ich účinnosť. Preto je potrebné vodu pred zmiešaním s chémiou okysliť. Akti pH zároveň funguje ako zmáčadlo, takže zlepšuje pokryvnosť na listoch a obmedzuje penivosť tankmixu v postrekovači.

Prípravok Akti pH je určený na odstránenie deficitu fosforu v rastlinách, najmä vtedy, keď je odber tohto prvku z pôdy sťažený, a na pokrytie zvýšených nárokov na príjem fosforu niektorými plodinami, najmä jarnými obilninami a kukuricou. Hnojivo je možné s výhodou použiť aj u ozimných obilnín a olejnín v rámci jarnej regenerácie, kedy je príjem fosforu z pôdy dočasne obmedzený. Prípravok sa aplikuje priamo na list.

Prípravok Akti pH sfarbuje vodu podľa dosiahnutého pH pre kontrolu dávkovania. Ponúkame aj bezfarebnú variantu – Akti pH CF.


Prečo používat Akti pH?

Pesticídy budú účinkovať lepšie a dlhšie

Sfarbuje vodu podľa dosiahnutého pH na kontrolu dávkovania

Výhody Akti pH

  • Zníženie pH vody v postrekovači
  • Zvýšenie a predĺženie účinnosti väčšiny pesticídov
  • Zníženie tvorby peny v postrekovači
  • Funguje ako zmáčadlo

Prínosy Akti pH

  • Znížia sa náklady na chémiu a množstvo opráv
  • Silnejší a dlhší účinok pesticídov, menší úlet a lepšia priľnavosť na list
  • Zlepší sa výsledná regulácia patogénov a škodcov
  • Znižuje sa riziko vzniku rezistencie voči pesticídom
  • Skráti sa doba prípravy postreku vďaka obmedzeniu tvorby peny

Odporúčané použitie Akti pH

Dávkovánie

25–100 ml na 100 l vody v závislosti od jej pH

Zloženie v 1 l

N3 + P2O5 15 % + povrchovo aktívne látky; pH 0,0–0,9   

Miesitelnosť

Miešateľný s väčšinou prípravkov na ochranu rastlín; optimálne pH podľa daného pestici

Termíny aplikácií

Naši spokojní zákazníci