AgroAktiv SK

Ostatné produkty

Efektívna a čistá prevádzka

Vyvinuli sme produkty na urýchlenie zrenia kompostu, na optimálnu prevádzku čistiarní odpadových vôd i produkty na zlepšenie samočistiacich procesov vody rybníčkov a iných vodných plôch. Ponúkame produkty BioAktiv pre kompost, BioAktiv pre vodu a BioAktiv pre čistiarne odpadových vôd – špičky na trhu vo svojej kategórii.

BioAktiv pre kompost

urýchľuje zrenie kompostu

Rozklad organických látok prebieha oveľa rýchlejšie a je sprevádzaný menším zápachom. Celková zrelosť vášho kompostu sa dostaví rýchlejšie.

BioAktiv pre vodu

zdravé vodné plochy

Aktivuje prirodzený čistiaci proces, navyšuje obsah kyslíka vo vode a zlepšuje podmienky pre vodnú flóru aj faunu.

BioAktív pre čistiarne odpadových vôd

optimálna prevádzka čistiarne

Podporuje aeróbny rozklad organických látok, znižuje hodnotu CBS a tvorbu škodlivých plynov.