AgroAktiv SK

AktiFer Micro

Vysoko koncentrované mikroelementárne suspenzné listové hnojivo + S a Mg
AktiFer Micro - foto

Dodanie mikroelementov v najcitlivejších rastových fázach

AktiFer Micro je moderné hnojivo určené na efektívne dodanie mikroelementov preventívne aj v prípade viditeľných nedostatkov. Zloženie produktu bolo zvolené tak, aby dokonale zodpovedalo fyziologickým požiadavkám intenzívneho pestovania. Hnojivo zaisťuje zásobenie rastlín všetkými mikroprvkami pre optimálny rast a dosiahnutie lepšej úrody.

Využijeme ho aj na dodanie mikroelementov v najcitlivejších fázach rastu rastliny, kedy nie je schopná pokryť svoje potreby z pôdy. Ide hlavne o dobu intenzívneho rastu, tvorby generatívnych orgánov a pri vlahovom deficite. AktiFer Micro je skvelým riešením u ozimných plodín (obilniny a repka), pretože zvyšuje mrazuvzdornosť a má pozitívny vplyv na hospodárenie s vodou..


Prečo používať AktiFer Micro?

Mikroelementy sú nenahraditeľné pre 100% výkon, odolnosť a pohodu rastlín

Mikroelementy potrebujeme rastline dodať v konkrétnych vývojových fázach

Výhody AktiFeru Micro

  • Dodáva komplex potrebných mikroelementov: B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn
  • Zlepšuje celkový metabolizmus a výkon rastliny
  • Zlepšuje hospodárenie s vodou a zväčšuje turgor rastliny
  • Vyššia využiteľnosť mikroživín vďaka chelatácii
  • Suspenzná forma – vysoká koncentrácia

Prínosy AktiFeru Micro pre vás

  • Riadime sa Liebigovým zákonom minima, ktorý hovorí, že život a rast organizmov je limitovaný tým prvkom, ktorého je nedostatok. Výnos sa zvýši predovšetkým odstránením limitujúceho faktora
  • Zvyšuje využitie makroživín v rastline, hlavne v dobe stĺpkovania, metania a po kvitnutí, keď rastliny trpia horšou dostupnosťou mikroživín z pôdy
  • Zvyšuje odolnosť rastlín voči nepriaznivým podmienkam (sucho, vysoké teploty, mráz, choroby či škodcami) vďaka optimalizácii metabolizmu
  • Ľahšie dosiahneme vysoké kvalitatívne parametre produkcie

Liebigov zákon minima

Justus von Liebig vo svojom diele „Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie“ z roku 1840 upozornil na ohromné množstvo živín, ktoré rastliny odnímajú každú úrodu pôdy a na základe početných rozborov kultúrnych plodín vyvodil, že maštaľný mrva nemôže nahradiť v spôsobené zberom. Liebig na základe svojich skúseností vyslovil aj známy zákon minima. Prispel tak k zavedeniu a rozvoju výroby priemyselných hnojív. V duchu Liebigovho zákona minima je výnos určený tým rastovým činiteľom, ktorý je v minime, teda tým, ktorý je najviac vzdialený od optima.


Odporúčané použitie AktiFeru Micro

Dávkovánie

0,5–1 l/ha

Zloženie v 1 l

116 g N + 146 g K2O + 44 g MgO + 29 g S + 5 g B + 8 g Cu + 14 g Fe + 22 g Mn + 22 g Mo + 14 g Zn | Epin  

Miešateľnosť

Miešateľný s väčšinou prípravkov na ochranu rastlín

Termíny aplikácií

Naši spokojní zákazníci