AgroAktiv SK

BioAktiv pre zveracie krmivo

Ošípané
BioAktiv pre zveracie krmivo - foto

Pozitívny efekt na zdravie ošípaných

Pôsobí priaznivo na baktérie v tráviacom trakte ošípaných a vďaka tomu dochádza k lepšej konverzii krmiva, vyšším denným prírastkom a k celkovému zlepšeniu zdravotného stavu. Umožňuje poľnohospodárskym firmám optimalizovať výrobu a znížiť náklady na veterinárnu starostlivosť. Použitím nášho prípravku zlepšíte celkovú klímu v stajniach.


Výhody

  • Zníženie amoniaku
  • Lepšia konverzia krmiva
  • Vyššie denné prírastky
  • Výrazné zlepšenie ovzdušia v stajniach
  • Nižšie úhyny zvierat
  • Zníženie nervozity a agresivity
  • Zlepšenie zdravotného stavu zvierat
  • Homogenizácia hnoja

Dávkovánie

200 g prípravku na 1 tunu krmnej zmesi

Aplikácia

Aplikujte priamo do kŕmnej zmesi alebo premixu.

Naši spokojní zákazníci