AgroAktiv SK

AktiFer SEEDs+

Suspenzné hnojivo na výživové a stimulačné morenie osiva
AktiFer SEEDs+ - foto

Základ rovnomerného vzchádzania porastov

AktiFer SEEDs+ dodáva rastline energiu pre fázu medzi klíčením a vytvorením aparátu na príjem živín a stimuluje tvorbu bujných primárnych koreňov. Vďaka tomu sa zvyšuje energia vzchádzania a porasty vzchádza rovnomerne. Prípravok je tiež obzvlášť prospešný pre vzchádzanie v stresových podmienkach.

AktiFer SEEDs+ v suspenznej forme rovnomerne pokrýva povrch semien s mimoriadne dobrým priľnutím. Môže byť používaný v kombinácii s inými moridlami (fungicídnymi a insekticídnymi).


Prečo používať AktiFer SEEDs+?

Porast vzíde rýchlejšie a vyrovnanejšie

Výhody AktiFeru SEEDs+

  • Zdroj energie pre klíčenie a mladú rastlinu
  • Rýchle vzchádzanie Vyrovnaný porast Ľahšie
  • vzchádzanie v stresových podmienkach

Prínosy AktiFeru SEEDs+ pre vás

  • Dobrý základ pre tvorbu výnosu v podobe vyrovnaného porastu
  • Zjednodušenie ďalších agronomických zásahov do porastu

Odporúčané použitie AktiFeru SEEDs+

Dávkovánie

1–10 l na 1 tunu osiva podla druhu plodiny

Zloženie v 1 l

108 g N + 122 g P2O5 + 68 g SO3 + 24 g Cu + 11 g Mn + 4 g Mo + 23 g Zn + volné aminokyseliny 2,1 % (cytokiny až 0,25 %)  

Miešateľnosť

Miešateľný s väčšinou prípravkov na ochranu rastlín

Termíny aplikácií

Naši spokojní zákazníci