AgroAktiv SK

AktiFer Macro Extra

Sofistikované suspenzné listové hnojivo pre generatívne fázy rastu
AktiFer Macro Extra - foto

Zameraný na výnosotvorné prvky

AktiFer Macro Extra je určený na podporu bujného rastu a generatívneho vývoja. Toho dosahuje vďaka optimálnemu mixu živín, voľných aminokyselín a auxínov. Zároveň pôsobí synergicky s fungicídmi a je vhodný na liečenie porastov po poškodení.

Je ideálny pre druhú polovicu vegetácie so zameraním na výnosotvorné prvky: HTZ, počet semien a objemovú hmotnosť u väčšiny hospodárskych plodín.


Prečo používať AktiFer Macro Extra?

Udržuje generatívne orgány a pomáha dosahovať maximálne výnosy

Pomáha riešiť extrémne situácie

Výhody AktiFeru Macro Extra

  • Zvýšenie výnosu a kvality
  • Udržanie maximálnej schopnosti generatívnych orgánov tvoriť finálnu produkciu
  • Zintenzívnenie regeneračného procesu po poškodení
  • Synergia s fungicídnou ochranou
  • Suspenzia – vysoká koncentrácia

Prínosy AktiFeru Macro Extra pre vás

  • Udržanie maximálneho výnosu a kvality za všetkých okolností
  • Fungujúca ochrana proti chorobám – menej poškodenia a menej fungicídov
  • Vysoké zhodnotenie všetkých vložených prostriedkov od založenia porastu
  • Rýchla regenerácia po stresoch zníži dopady poškodenia

Odporúčané použitie AktiFeru Macro Extra

Dávkovanie

1,5–2 l/ha

Zloženie v 1 l

186 g N + 186 g P2O5 + 186 g K2O + B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn; Epin + volné aminokyseliny 1,9 % (auxiny 0,1 %)    

Miešateľnosť

AktiFer Macro Extra sa nesmie miešať s vápenatými hnojivami a síranom horečnatým. Nemiešať s herbicídmi!

Termíny aplikácií

Naši spokojní zákazníci