AgroAktiv SK

BioAktiv pre hnojovicu a hnoj

kvalitný hnoj a menej zápachu
BioAktiv pre hnojovicu a hnoj - foto

BioAktiv pre kejdu a hnoj pomáha riešiť problémy so zlou kvalitou hnoja a jej zápachom. Príčinou problémov sú hnilobné procesy spôsobené anaeróbnymi baktériami, pri ktorých vznikajú jedovaté plyny, ako je amoniak, metán alebo sírovodík. Kejda potom stráca cenný dusičnan amónny. BioAktív pre kejdu a hnoj napomáha množeniu aeróbnych baktérií, ktoré podporujú proces tlenia. Jedná sa o ľahké a prirodzené riešenie, ktoré urobí z hnoja, hnoja a močovky cenné hnojivo.


Aké sú výhody BioAktivu pre kejdu a hnoj?

Náš prípravok homogenizuje hnojovicu v nádržiach a podroštových kanáloch, rozpúšťa usadeniny a plávajúce krusty a tým sa nádrže a kanály menej upchávajú. Tiež šetrí vaše celkové náklady na premiešavanie. Naši zákazníci veľmi oceňujú menšiu mieru zápachu v stajniach a pri aplikácii na poli, kde dochádza k menšiemu popáleniu rastlín.

Vyskúšajte náš prípravok a zaistite si kvalitnú hnojovicu, ktorá podporuje tvorbu humusu!


Odporúčaná aplikácia

Kejdové hospodárstvo

Prvá dávka: rozpustite 2 – 3 kg BioAktívu v 1 000 litroch čerstvej vody na 100 m3 hnoja a aplikujte do spodnej tretiny nádrže. Opakujte podľa metodiky.

Hlboká podstielka a hnoj

Rozpustite 1 – 1,5 kg BioAktívu v 200 litroch čerstvej vody na 100 m3 pevného hnoja a postriekajte.

Pri ustájení zvierat

Prasiatka, ošípané na výkrm, prasnice: 2 – 3 g na zviera za týždeň

Hovädzí dobytok, býky: 4 – 5 g na zviera za týždeň

Odtokové kanály: Pridajte 50 g BioAktívu do kanvy s kropítkom, doplňte 10–13 litrami čerstvej vody a pokropte roštové podlahy.

Naši spokojní zákazníci