AgroAktiv SK

BioAktiv pre zvieracie krmivo Comp-X

prasiatka
BioAktiv pre zvieracie krmivo Comp-X - foto

Pozitívny efekt na zdravie prasiatok

Prípravok BioAktiv pre zvieracie krmivo Comp-X je určený pre prasnice a prasiatka. Pôsobí priaznivo na ich zdravotný stav a imunitný systém, znižuje úhyn prasiatok a náklady vyložené na antibiotiká. Aplikuje sa primiešaním do krmiva prasníc a prasiatok. Pri kombinovaní nášho kŕmneho riešenia pre prasiatka s produktom BioAktiv pre zvieracie krmivo docielite u zvierat ďalšie posilnenie imunitného systému.


Výhody prípravku BioAktiv pre zvieracie krmivo Comp-X

  • Posílenie imunitného systému
  • Znížení úhynu prasiatok
  • Znížení nákladov na antibiotiká

Dávkování

BioAktív pre zvieracie krmivo Comp-X dávkujte v množstve 200 g prípravku na 1 tonu kŕmnej zmesi. Zároveň je treba nepretržite dávkovať BioAktiv pre zvieracie krmivo v množstve 200 g na 1 tonu kŕmnej zmesi.

Aplikácia

BioAktív pre zvieracie krmivo Comp-X sa pridáva priamo do zmesi alebo premixu pre prasiatka. Prasniciam dávkujte prípravok 14 dní pred oprasením a cez obdobie laktácie. Prasiatkam podávajte prípravok v predvýkrme. BioAktiv pre zvieracie krmivo pridávajte nepretržite.

Naši spokojní zákazníci