AgroAktiv SK

Systém vápnenia AktiCalc a SuperMag

V čom je náš systém inovatívny?

303 / 5 000

Výsledky překladu

pH pôdy je kľúčové pre jej správne fungovanie a štruktúru, prijateľnosť živín aj pre život mikroorganizmov. Nízke pH znižuje prijateľnosť N, P, S a ďalších živín a naopak zvyšuje prijateľnosť ťažkých kovov, znižuje výnos, obmedzuje rozklad organickej hmoty, tvorbu humusu a má mnoho ďalších negatívnych vplyvov. Granuláty AktiCalc a SuperMag zvýši pH efektívne, ľahko a rýchlo. Vďaka až 100% reaktivite, mikromletiu a inovatívnemu procesu granulácie našich hnojív dosiahnete rýchle zvýšenie pH. Pri aplikácii našich hnojív na povrch zvyšujeme pH prirodzene v profile 0–25 cm, kde sa pohybujú živiny z minerálnych hnojív a tým sa zefektívni ich príjem. Vďaka granulácii sú vápence ľahko aplikovateľné bežnými rozmetadlami a nemusíte ich po aplikácii zapravovať, čo veľmi uľahčuje celý proces vápnenia. Aplikovať do vzídených porastov je možné aj za menej vhodných podmienok (v zimnom období, za vlhka a pod.), aplikácia je tiež technicky jednoduchšia a hnojivo je možné aplikovať častejšie pri nižšej celkovej dávke. Pre viac informácií a objednávky nás kontaktuje


Systém vápnenia AktiCalc a SuperMag

Ide o plán systematickej úpravy pH pozemkov na 3 roky, ktorý je maximálne efektívny a šetrný k prírode. AgroAktiv ponúka dve varianty tohto plánu.

Suchovzdorné vápnenie

200 kg/ha každý rok
vhodná reakcia na klimatické zmeny a málo zrážok

Standardné vápnenie

500 kg/ha každé 3 roky


Závislosť jemnosti mletia vápenca na zmenu pH

Graf ukazuje, ako závisí jemnosť mletia vápenca od rýchlosti úpravy pH aplikovanej pôdy. Naše moderné vápence AktiCalc a SuperMag zvyšujú pH veľmi efektívne av priebehu niekoľkých mesiacov vďaka mikromletiu a 100% reaktivite. Pri aplikácii našich hnojív na povrch zvyšujeme pH prirodzene v profile 0-25 cm, kde sa pohybujú živiny z minerálnych hnojív a tým sa zefektívni ich príjem.

Aké výhody vám systém vápnenia prináša?

  • Efektívna zmena pH pôdy vďaka ľahkej rozpustnosti a vysokej reaktivite
  • Zvýšenie prijateľnosti živín a výnosu
  • Zlepšenie štruktúry pôdy
  • Ľahko sa aplikuje: celoročne, vzídené porasty, lúky, bez zapravenia a bežnými rozmetadlami
  • Kvalitná a ekologická granulácia
  • Systematické riešenie vápnenia – skutočné zvýšenie pH
  • Inovatívny systém vápnenia vhodný pre suchšie podnebie
  • Rozloženie nákladov na vápnenie rovnomerne do 3 rokov
  • Riešenie šetrné k pôde aj pôdnej mikroflóre

Odporúčané termíny aplikácie

AktiCalc

TYP PLODINYOPTIMÁLNE pHDÁVKA AKTICALCNEJLEPŠIE OBDOBIE APLIKÁCIE
Zemiaky4,0 – 7,0400 – 500 kg/hazakladanie až zapojenie porastu
Cukrová repa6,0 – 7,5500 – 1000 kg/hazakladanie až zapojenie porastu
Jačmeň6,0 – 7,5500 – 1000 kg/hasiatie až koniec odnožovania
Kukurica6,6 – 7,0500 – 1000 kg/hasiatie až do fázy 4 listov
Pšenica6,5500 – 1000 kg/hasiatie až koniec odnožovania
Repka olejka6,0 – 7,0400 – 600 kg/hazakladanie až zapojenie porastu
Travný porast6,0 – 7,5500 – 1000 kg/haceloročne

SuperMag

TYP PLODINYOPTIMÁLNE pHDÁVKA SUPERMAGNEJLEPŠIE OBDOBIE APLIKÁCIE
Obilniny6,0 – 7,0300 – 500 kg/hasiatie až koniec odnožovania
Repka6,0 – 7,5300 – 500 kg/hazakladanie až zapojenie porastu
Zemiaky4,0 – 7,0200 – 600 kg/hazakladanie až zapojenie porastu
Lúky6,0 – 7,5300 – 1000 kg/haceloročne
Všeobecné6,0 – 7,0300 – 500 kg/hazakladanie až zapojenie porastu

Skúsenosti našich zákazníkov

Koľko hektárov vápnime ročne v ČR a SR?

Vápnenie pomocou našich granulátov AktiCalc a SuperMag sa vďaka jednoduchosti a efektivite stáva obľúbenou formou vápnenia . V súčasnosti vápnime ročne cez 9000 ha takmer 200 firiem v Českej republike a na Slovenku! Vyskúšajte náš systém vápnenia.

Pozrite sa na výsledky trojročného pokusného merania v skúšobnej stanici Chrastava, alebo na stovky ďalších referencií od našich spokojných zákazníkov.

ZD Francova Lhota

930 ha, okres Vsetín

Naše ZD se zaměřuje na produkci masného plemene Piemontese v oblasti jižního cípu CHKO Beskydy. V posledních letech jsme museli reagovat na nižší výnos píce a snižující se druhovou skladbu na pastvinách. Proto jsem začali aktivně upravovat pH půdy. Z velkého výběru na trhu jsme si vybrali právě AktiCalc od BioAktiv CZ pro jeho rychlou rozpustnost (technologie lepení vodou místo lepidel), vysoký obsah CaO a snadnou aplikaci která nám umožňuje vysoký hektarový výkon. Klíčová je pro nás efektivita, jednoduchost a časová flexibilita!

ZD NOVA Dříteň

2500 ha, okres České Budějovice

AktiCalc granulovaný vápenec využíváme hlavně kvůli snadné aplikaci a možnosti aplikovat na povrch až po zasetí porostu! V našem podniku věnujícímu se převážně klasickým hospodářským plodinám a polařině je to naprosto klíčová vlastnost. Produkty od BioAktiv CZ vřele doporučujeme. 

AGRO – družstvo Ostrovec

400 ha, okres Písek

AktiCalc používáme (v dávce 400 kg/ha) jako součást systematického zvyšování pH pomocí organických hnojiv, vápnění, zeleného hnojení a aplikace AktiCalcu. Za posledních 7 let se nám tak podařilo v průměru zvýšit ph o 0,4-0,8 bodů!

ZD Kalich

1400 ha, okres Pelhřimov

Vápněním pomocí AktiCalc granulátů se snažíme řešit tlak plevelů snášejících kyselé prostředí, u nás například šťovík! A po aplikacích je vždy na první pohled dobře patrný jejich úbytek až o 50 %. Zároveň velice oceňujeme minimální prašnost aplikace. 

Zdeněk Šplíchal

360 ha, okres Třebíč

Na vápnění AktiCalcem nás nejvíc zaujala snadná aplikace a vysoká, zároveň však bezpečná a šetrná reaktivnost v půdě! Sami si tak pohodlně vyvápníme až 200 ha za rok, v čemž plánujeme do budoucna pravidelně pokračovat. 

Agro Skalka

650 ha, okres Žďár nad Sázavou

Pro nás je vápnění základ péče o půdu a AktiCalc se nám při tom skvěle osvědčil. Hlavně díky snadné aplikaci a manipulaci a rychlému účinku. Do budoucna plánujeme pokračovat v dobře nastavené spolupráci s BioAktiv CZ. 

OD Impro

700 ha, okres Náchod

AktiCalcem vápníme hlavně kvůli rychlosti účinku a aplikaci klasickým rozmetadlem do vzešlých porostů. To je naprosto klíčové pro skloubení potřeby vápnění a nedostatku času v době kdy je vápnit potřeba.

Martin Šemík

160 ha, okres Havlíčkův Brod

Díky podloží je pro nás pavidelné vápnění nutností. Bohužel pro služby je naše menší výměra nezajímavá a není na ně spoleh. Jednoduchá aplikace vlastním rozmetadlem je pro nás klíčová výhoda AktiCalcu a důvod proč ho používáme!